خلیل قبله ای خویی در سال 1304 در شهرستان خوی دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را تا پایان دوره اول در دبستان 17 شهریور(شاهپور) گذراند و سپس به مدرسه نمازی جهت کسب علوم دینی رفت، بعد از آن راهی شهر قم و سپس نجف اشرف شد و در محضر اساتیدی همچون آیات عظام سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم، سید مرتضی طباطبایی بروجردی، سید  روح الله الموسوی الخمینی، سید محمد حجت کوهکمری، سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد محقق داماد، سید محمدحسین طباطبایی، سید محمد کاظم شریعتمداری و... تلمذ نمود، سپس به تهران مراجعت کرده و تا پایان عمر خویش در این شهربه تدریس در حوزه های علمیه و دانشگاههای مختلف پرداخت ، وی همزمان  دارای تالیفات متعددی همچون ارث، قواعد فقه، آیات الاحکام، مسائل مستحدثه، ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج آیت الله العظمی خویی، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، الذریعه الی احکام الشریعه، علی (ع) و نامه هایش،ومقالات و نظریات مختلف در زمینه فقه و حقوق اسلامی بوده که از خود به یادگار گذاشته است. مرحوم خلیل قبله ای خویی در سال 1395 شمسی چشم از جهان فروبست و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت. 

خلیل قبله ای​​​​​​​

عنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویا​​​​​​​عنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویاعنوان با فونت رویا

اتازه های نشر در زمینه فقه و حقوق اسلامی

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی​​​​​​​