کیهان فرهنگی » دی و بهمن 1386 - شماره 255 و 256 (5 صفحه - از 20 تا 24)​​​​​​​

​نویسنده: مرقاتی خویی ؛ سید طه