خلیل قبله ای خویی در طول حیات علمی خود مولف چندین کتاب ، مقاله و راهنمایی و مشاوره پایان نامه های مختلف در زمینه فقه و حقوق اسلامی بود، تا کنون 12 اثر از ایشان بچاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است چند کتاب دیگر مرحوم که در زمان حیات نهایی نگردیده بود در حال تکمیل و گذراندن مراحل چاپ می باشد که به زودی به بازار عرضه خواهد شد.تالیفات منتشر شده عبارتند از :
1) علی (ع) و نامه هایش (جلد 1 و 2)
2) ارث
3) قواعد فقه 1
4) قواعد فقه 2
5) آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)
6) آیات الاحکام تطبیقی
7) مسائل مستحدثه
8) ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج آیت الله العظمی خویی (دیات)
9) 
ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج آیت الله العظمی خویی(قصاص)
10)) ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج آیت الله العظمی خویی (حدود و تعزیرات)
11) علم اصول در فقه و قوانین موضوعه
​​​​​​​12) الذریعه الی احکام الشریعه (تقریرات درس آیت الله العظمی حجت و ایت الله العظمی خویی)

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقحقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی​​​​​​​

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی 8» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.​​​​​​​
​​​​​​​پیشگفتار، 
ارکان، موجبات، شرایط و موانع ارث، 
حجب، نوع وراثت، سهم‌الارث وراث نسبی و سبب و طبقات مختلف آنها، ترکه و وصایا و دیون متوفی و قواعدی که در ارث به کار رفته است.

فصل اول: ارکان، موجبات، شرایط و موانع ارث فصل دوم: حجب فصل سوم: نوع وراثت فصل چهارم: سهم‌الارث ورّاث نسبی و سبب و طبقات مختلف آنها فصل پنجم: ترکه و وصایا و دیون متوفی فصل ششم: قواعدی که در ارث به کار رفته است

 ارث

قواعد فقه (۱) : بخش جزا​​​​​​​

ا​ین کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
قواعد فقه یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که هیچ فقیه و حقوق‌دانی از آن بی‌نیاز نیست و آنان را در رسیدن به احکام و قوانین راهنمایی می‌کند. این کتاب قواعد فقهی جزایی را در برمی‌گیرد که کمتر مورد عنایت فقها و حقوق‌دانان از گذشته تا حال بوده است و طبیعتاً آثار قابل توجهی در این حوزه فراهم نیامده است. نویسنده با توجه به سابقه تدریس در حوزه‌های علمیه و دانشگاهها ـ به ویژه در دانشکده‌های حقوق و علوم قضایی ـ و کسب تجاربی در زمینه شناخت نیاز دانشجویان و نو بودن این عرصه پژوهش اقدام به نگارش چنین اثر مفیدی کرده است.​​​​​​​​​​​​​

حقوق قواعد فقه جزا خلیل قبله ای خویی
دانلود مقدمه
دانلود مقدمه

قواعد فقه (2) : بخش جزا​​​​​​​
​​​​​​​​​

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» به ارزش 1 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده تفسیر، قاعده اعانت بر اثم، قاعده قسامه، قاعده تعزیر، قاعده سقوط حدود بعد از ثبوت، قاعده ضمان طارق، قاعده عدم امکان عفو در حدود الهی، قاعده اسقاط، قاعده القاذف محدود (قذف‌کننده محکوم به حد است) از جمله موارد مطرح شده در این کتاب است.

قاعده قبح عقاب بلابیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قاعده تفسیر قاعده اعانت بر اثم قاعده قسامه قاعده تعزیر قاعده سقوط حدود بعد از ثبوت قاعده ضمان طارق قاعده عدم امکان عفو در حدود الهی قاعده اسقاط قاعده القاذف محدود (قذف‌کننده محکوم به حد است)

آیات الاحکام - حقوق مدنی و جزایی
 

این کتاب که برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به ارزش 1 واحد و مقطع دکترا به ارزش 2 واحد به عنوان منبع اصلی درس «آیات الاحکام» تدوین شده است.​​​​​​​ مواردی چون آیات حمایت از اشخاص و محجورین (حقوق مدنی 1)،اموال و مالکیت آمده است (حقوق مدنی 2)، شرح و تفسیر آیاتی در بیان کلیه عقوقد و قراردادها (حقوق مدنی 3)، مسئولیت مدنی (حقوق مدنی 4)،حقوق خانواده (حقوق مدنی 5)،  عقود معینه (عقود با نام) (قسمت اول، حقوق مدنی 6)، عقود معینه (عقود با نام) (قسمت دوم، حقوق مدنی 7)،  ارث، وصیت و شفعه (حقوق مدنی 8)، ارکان عمومی تشکیل دهنده جرم و طبقه‌بندی جرایم (حقوق جزای عمومی 1)، جرم و مجرم و عوامل رافع مسئولیت جنایی (حقوق جزای عمومی 2)، مجازاتها، اقدامات تأمینی و طبقه‌بندی آنها و … (حقوق جزای عمومی 3)، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (حقوق جزای اختصاصی 1)، جرایم علیه اموال و مالکیت (حقوق جزای اختصاصی 2)، جرایم بر ضد مصالح عمومی و کلی کشور و تفسیر... (حقوق جزای اختصاصی 3)

حقوق خصوصی ، حقوقو عمومی، حقوق جزا
دانلود مقدمه
دانلود مقدمه

آیات الاحکام تطبیقی 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته فقه و حقوق (امامیه، حنفی، شافعی) به عنوان منبع اصلی درس «آیات‌الاحکام» در مقطع کارشناسی به ارزش 4 واحد و در رشته‌های فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «آیات‌الاحکام» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.​​​​​​​
نگارش کتابهایی در زمینه آیات‌الاحکام سابقه‌ای بس طولانی دارد و این آثار با روشهای مختلفی نوشته شده‌اند؛ برخی ترتیب آیات قرآن را در نظر گرفته‌اند که برادران اهل سنت و جماعت اغلب از این روش پیروی کرده‌اند. برخی دیگر ترتیب احکام را ملاک قرار داده‌اند که نویسندگان شیعه امامیه برخی این روش را دنبال کرده‌اند و برخی دیگر به ترتیب نزول احکام، کتاب خود را مرتب کرده‌اند. روش مؤلفان در نگارش این کتاب، بر اساس تقسیم احکام به عبادات و عقود و تعهدات است که برگرفته از سرفصل دروس آیات‌الاحکام تطبیقی دانشکده فقه دانشگاه مذاهب اسلامی است.

بخش اول: عبادات کتاب ‌الزکات کتاب الجهاد کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بخش دوم: معاملات کتاب المکاسب کتاب البیع کتاب الدین و توابعه کتاب العقود

مسائل مستحدثه
​​​​​​​(جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح)​
​​​​​​

​​​

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق به عنوان منبع فرعی دروس «فقهی» و «حقوقی» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان و پژوهشگران نیز از آن بهره‌مند شوند.​​​​​​​ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (1)
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (2)، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (3)
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه، بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، بررسی احکام فقهی، حقوقی حجب، حاجت و محجوبین، تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار، بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین، بررسی احکام ارث کودکان ناشی از اهدای گامت، بررسی مسائل فقهی تشریح از اهم موارد مطرح شده در این کتاب می باشد.

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (1) بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (2) بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (3) بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی احکام فقهی، حقوقی حجب، حاجت و محجوبین تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین بررسی احکام ارث کودکان ناشی از اهدای گامت بررسی مسائل فقهی تشریح
دانلود مقدمه
دانلود مقدمه

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج (دیات)​​​​​​​

این کتاب، همان‌گونه که در عنوان آن ذکر شده، ترجمه و شرح مبحث «دیات» از کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت‌الله خویی است. خلیل قبله‌ای خویی خود را مترجم این اثر می‌خواند، ولی کاری بیش از ترجمه در این کتاب انجام داده است و علاوه بر ترجمه متن و مبانی مذکور در پاورقیها، در برخی موارد نظر آیت‌الله العظمی خویی را تبیین کرده و مطالبی تکمیلی با روش استدلالی فقهی بدانها افزوده است. دیه نفس، موجبات ضمان، فروع تزاحم موجبات، دیه اعضا، دیه شکستن، شکافتن، خرد کردن، نقل کردن، سوراخ کردن، دررفتن دست یا پا و جراحات در غیر سر، دیه جنایت بر منافع اعضای بدن، دیه جراحتهای سر و صورت، دیه حمل، جنایت بر حیوان، کفاره قتل و عاقله و احکام آن، عناوینی هستند که 11 فصل این کتاب را تشکیل می‌دهند.​​​​​​​

فصل اول: دیه نفس فصل دوم: موجبات ضمان فصل سوم: فروع تزاحم موجبات فصل چهارم: دیه اعضا فصل پنجم: دیه شکستن، شکافتن، خرد کردن، نقل کردن، سوراخ کردن، دررفتن دست یا پا و جراحات در غیر سر فصل ششم: دیه جنایت بر منافع اعضای بدن فصل هفتم: دیه جراحتهای سر و صورت فصل هشتم: دیه حمل فصل نهم: جنایت بر حیوان فصل دهم: کفاره قتل فصل یازدهم: عاقله و احکام آن


ترجمه و تعلیق بر کتاب مبانی تکملة المنهاج : قصاص

کتاب حاضر برای دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق جزا در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس «متون فقه جزای 1 و 2» ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.​​​​​​​
این کتاب، همان‌گونه که از نامش پیداست، تکمیل‌کننده مباحث کتابی با نام منهاج، نوشته آیت‌الله سیدمحسن حکیم است که مباحثی چون قضا، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات در آن نیامده بود. آیت‌الله خویی، با نگارش کتاب مبانی تکمله ‌المنهاج، به مبحث قصاص به ویژه در عصر غیبت پرداخته است. سازمان «سمت» نیز کتاب ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج: قصاص را با ترجمه و تعلیق استاد خلیل قبله‌ای خویی در تکمیل مبحث قصاص کتاب آیت‌الله خویی، به عنوان یک اثر مستقل کاربردی در علم فقه جزا منتشر نموده است.


فصل اول: در قصاص نفس فصل دوم: دعوی قتل و ادله اثبات آن فصل سوم: در احکام قصاص فصل چهارم: در قصاص اطراف (اعضاء)
دانلود مقدمه
دانلود مقدمه

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج  (حدود و تعزیرات)​​​​​​​
​​​​​​​

شرح و تعلیق بر کتاب مبانی تکملة المنهاج آیت الله خویی(ره) جلد سوم دوره فقه جزائی در مبحث حدود است که به دنبال دو مجلد نشر یافته از سوی سازمان مطالعه و تدوین (سمت) با مباحث قصاص و دیات انتشارات میزان آن را منتشر کرد.. مولف در این اثر خود علاوه بر ترجمه مبانی تکملة المنهاج دیدگاه های فقهی خود را به صورت تعلیقات بدان افزوده و در مواردی با قوانین موضوعه تطبیق داده است.

علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق و فقه و مبانی اسلامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول فقه» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.​​​​​​​
​​​​​​​

دفتر اول: اصول فقه (1) بخش اول: مباحث الفاظ فصل اول: اوامر فصل دوم: نواهی فصل سوم: مفاهیم فصل چهارم: عام و خاص فصل پنجم: مطلق و مقید فصل ششم: مجمل و مبین بخش دوم: مباحث عقلیه فصل اول: اجزاء فصل دوم: مقدمه واجب فصل سوم: مسئله ضد فصل چهارم: اجتماع امر و نهی بخش سوم: مباحث حجج و امارات فصل اول: قطع و احکام آن فصل دوم: ظن و احکام آن دفتر دوم: اصول فقه (2) بخش اول: اصول عملیه فصل اول: اصل برائت فصل دوم: اصل تخییر فصل سوم: اصاله الاحتیاط فصل چهارم: استصحاب خاتمه: تعادل و تراجیح اجتهاد و تقلید
دانلود مقدمه
دانلود مقدمه

کتاب الذریعه الی احکام الشریعه

کتاب الذریعة الی احکام الشریعة در موضوع بیع، تقریر دروس خارج آیت الله سید محمد حجت و آیت الله سید ابوالقاسم خویی-اعلی الله مقامهما-است که از مبحث معاطاة آغاز و به مبحث اثبات ولایت فقیه منتهی می شود. نکته قابل تامل این است که مقرر آیت الله قبله ای(ره) بعد از ارتحال آیت الله حجت برای ادامه تحصیل به نجف منتقل می شود و در درس فقه آیت الله خویی شرکت می کند و مباحث ایشان دقیقا به جایی رسیده بود  که درس آیت الله حجت به آنجا ختم شده بود 

کتاب علی(ع) و نامه هایش

بازگشت به ابتدای صفحه

خلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه خلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامیخلیل قبله ای مولف کتب فقه و حقوق اسلامی