خلیل قبله ای 
خلیل قبله ای 
خلیل قبله ای 
خلیل قبله ای 
خلیل قبله ای 
خلیل قبله ای 

این سایت به معرفی تالیفات و آثار علمی فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله قبله ای می پر دازد ، همچنین تازه های نشر در زمینه فقه و حقوق اسلامی از منابع معتبر معرفی خواهند شد