ستون ۱ستون ۲ستون ۳
فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهرانhttps://jjfil.ut.ac.ir
مبانی فقهی حقوق اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانhttps://jfil.srbiau.ac.ir
پژوهشنامه حقوق اسلامیدانشگاه امام صادق علیه السلامhttps://ilr.journals.isu.ac.ir
روزنامه مآوي معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/latest-issue.aspx
نشریه فقه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)https://jf.isca.ac.ir
فقه مقارندانشگاه مذاهب اسلامیhttp://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/
فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریhttps://jlviews.ujsas.ac.ir/
فصلنامه حقوق اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیhttp://hoquq.iict.ac.ir
مجله حقوقی دادگستریقوه قضاییهhttp://www.jlj.ir/
انتشارات سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانیhttps://esale.samt.ac.ir
انتشارات میزانبنیاد حقوقی میزانhttps://www.mizan-law.ir
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریhttps://ujsas.ac.ir
دانشنامه جهان اسلامhttps://rch.ac.ir
پایگاه مجلات تخصصی نورhttps://www.noormags.ir
پرتال جامع علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhttp://ensani.ir/fa
پايگاه اطلاع رسانى كتابخانه‌هاي ايرانhttp://www.lib.ir
ایرانداکپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانhttps://irandoc.ac.ir
ویکی وحدت دانشنامه مجازی ویکی‌وحدت، متعلق به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامیhttps://wikivahdat.com/fa