زندگی نامه مرحوم آیت الله خلیل قبله ای خویی بروایت تصویر

در سال 1355 شمسی دو تن از فرزندان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی (ره) سفری به ایران داشتند شهیدان آیت الله سید محمدتقی خویی و حجه الاسلام سید عبدالمجید خویی به نیابت از پدر عازم ایران شدند. در این سفر مدتی در شهرستان خوی و در منزل مرحوم آیت الله سید جعفر مرقاتی خویی اقامت نمودند، مرحوم آیت الله خلیل قبله ای نیز در طی این مدت به همراه آنان درشهرستان خوی و در منزل مرحوم آیت الله سیدجعفر مرقاتی حضور داشت عکس های ذیل به دیدار آن دو اقازاده شهید بزرگوار اختصاص دارد.​​​​​​​