تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)

تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) ابوالقاسم خدادی۱، حسین علی عطوف۲، محمد متین پارسا۳ ۱- دانشگاه شاهد ، a.khodadi@gmail.com ۲- دانشگاه تربیت مدرس ۳- دانشگاه علامه طباطبایی چکیده:  قانون‌گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره‌ای از مجازات‌های جامعه‌محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن‌ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. …
ادامه مطلب

رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی

رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی
رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی روح الله اکرمی دانشگاه قم ، r.akrami@qom.ac.ir چکیده:    از مهمترین اصول کیفری که تضمینی مؤثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع …
ادامه مطلب

سوگند زنان در قسامه

سوگند زنان در قسامه
سوگند زنان در قسامه علی دادخواه۱، مهدی منتظرقائم۲ ۱- دانشگاه تهران ، dadkhah۶۳@gmail.com ۲- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چکیده:    قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می‌آید. با وجود اتفاق­نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می­شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای