حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق با تأکید بر جرایم اقتصادی

میثم ایمانی؛ نغمه فرهود؛ سیدیزدالله طاهری نسب
چکیده 

 آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار از جمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است .یکی از انواع آزادی ،آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد.این نوع آزادی از دیرباز مورد حمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف، به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند.از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه‌های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه‌ پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می‌کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم باز می‌دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان می‌باشد.گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که باید و شاید،جنبه های مختلف موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است از این رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد.هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارایه پیشنهاداتی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها