برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره سازمان سمت

برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره سازمان سمت به گزارش روابط عمومی «سمت»، با تداوم بیماری کووید ۱۹ و با هدف عرضه مستقیم کتابهای درسی دانشگاهی «سمت» و به دنبال برپایی اولین نمایشگاه ملی مجازی که با استقبال خوب مخاطبان دانشگاهی مواجه شد، سازمان «سمت» اقدام به برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره خود نمود. در این نمایشگاه، مخاطبان قادر خواهند بود آثار چاپی و الکترونیکی منتشره سازمان …
ادامه مطلب

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران
اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران دکتر علی اکبر فرحزادی۱، آقای سید رسول میرنژاد۲ ۱- دانشگاه علوم قضایی ، aliakbar.farahzadi@yahoo.com ۲- دانشگاه علوم قضایی چکیده:   (۳۵۹ مشاهده) چکیده اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می­شود. بر طبق این اصل که هم در فقه وهم در حقوق ایران(البته به صورت غیر مستقیم) پیش بینی شده، دادگاه  حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی …
ادامه مطلب

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی - واثقی،محسن - کریمی،عباس

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی - واثقی،محسن - کریمی،عباس
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی دکتر محسن واثقی۱، دکتر عباس کریمی۲ ۱- استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران. ، mohsenevaseghi@gmail.com@ut.ac.ir ۲- استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران. چکیده:   خیار شرط  در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آنها اجماع و سنت است . در خصوص مدت خیار شرط ، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار …
ادامه مطلب

جلوه‎ های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی - شیدائیان،مهدی - اسحاقی، سیدجعفر

جلوه‎ های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی - شیدائیان،مهدی - اسحاقی، سیدجعفر
جلوه‎ های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی دکتر مهدی شیدائیان۱، سید جعفر اسحاقی۲  ۱- پردیس فارابی دانشگاه تهران ، m_sheidaeian@ut.ac.ir ۲- پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده:    آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرآیند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تاثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام‎ها و مدل‎های فرآیند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تامین کیفری …
ادامه مطلب

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع - نوبهار،رحیم - حسینی،سیدجعفر

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع - نوبهار،رحیم - حسینی،سیدجعفر
نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع دکتر رحیم نوبهار۱، دانشجو سیدجعفر حسینی۲ ۱- دانشکده حقوق-دانشگاه شهید بهشتی ، r-nobahar@sbu.ac.ir ۲- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات چکیده:   برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای