واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی

 واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی
نویسنده: مریم صباغی ندوشن عباسعلی سلطانی رخداد پدیده هایی نو بنیاد و بی سابقه در عرصه های گوناگون پزشکی پرسمان هایی را پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را …
ادامه مطلب

زمان دمیدن روح در جنین

زمان دمیدن روح در جنین
نویسنده : مسعود امامی مقدمه روح انسان, پدیده اى شگرف و متعالى است که واقعیتى غیر ازجسم دارد. این آفریده ارزشمند از دیرباز تاکنون, اندیشه فیلسوفان و متکلمان حوزه تمدن اسلامى را به خود مشغول کرده و سبب پدید آمدن مباحث پردامنه اى همچون تجرد یا عدم تجرد روح و آفرینش آن قبل و بعد از خلقت بدن یا مقارن خلقت آن شده است. فارغ از داورى درباره این گونه مباحث …
ادامه مطلب

حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق با تأکید بر جرایم اقتصادی

حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق با تأکید بر جرایم اقتصادی
میثم ایمانی؛ نغمه فرهود؛ سیدیزدالله طاهری نسب چکیده   آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار از جمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است .یکی از انواع آزادی ،آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد.این نوع آزادی از دیرباز مورد حمایت …
ادامه مطلب

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان ضمن توجه به عوامل موثر اجتماعی در ارتکاب بزه

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان ضمن توجه به عوامل موثر اجتماعی در ارتکاب بزه
نویسندگان مصطفی حسن پور 1 محمد جعفری هرندی  2 طیبه عارف نیا 3 چکیده   صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود و فقها بلوغ را از جمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند؛ در نتیجه کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی‌دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته، …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای