بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه

نویسنده مسئول: ؛

نویسنده: ؛ ؛

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎23 صفحه - از 27 تا 49 )

بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه

چکیده:

ارث یکی از مهم‌ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به‌واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی‌دارد. قانون‌گذار ایران به‌تبع فقه، وصیت به محرومیت از ارث را نامعتبر شمرده است. اما آیا راه مشروعی برای محروم‌کردن وارث از ماترک وجود ندارد؟ ما در این نوشتار در راهکارهای رایج و میزان اعتبار آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. استفاده از عقد صلح و شرط ضمن عقد لازم از قالب‌های رایج برای این هدف هستند که برخی صور آن‌ها معتبر و در برخی فروض با مانع روبرو است. در بین راهکارهای رایج، تعهد به انتقال سهم‌الارث پس از مرگ مورث در قالب صلح یا شرط ضمن عقد از راهکارهای کارآمد و معتبر به‌حساب می‌آیند. وصیت به محرومیت از ارث نیز با شرایطی می‌تواند به‌منزله وصیت ماترک برای دیگر ورثه تلقی شده و منجر به محرومیت وارث از ثلث شود. در مجموع می‌توان گفت راهکاری که بدون تراضی با وارث بتوان او را به‌طور کامل از ارث محروم نمود وجود ندارد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها