ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) نویسندگان عباداله رستمی چلکاسری  1  محمدرضا سرگزی 2  نوشین فرهانی روحانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان اصل مقاله
ادامه مطلب

چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی حسن پوربافرانی  1 اصغر احمدی 2 جواد پولادی 2   1 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد …
ادامه مطلب

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی نویسندگان سهیلا رستمی 1  وریا حفیدی  2  فرزاد پارسا  3  زهرا احمدی 4 1 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان 2 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان 3 دانشیار گروه حقوق شافعی دانشگاه کردستان 4 دانش‌آموخته فقه شافعی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان چکیده از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این …
ادامه مطلب

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی نویسندگان مهدی الله یاری 1  عصمت السادات طباطبایی لطفی  2 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران؛ 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایران چکیده مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت : حقوق جزای اختصاصی اسلام - عابدین مؤمنی

حقوق جزای اختصاصی اسلام از ویژگی های برجسته نظام کیفری اسلام، نمایاندن زشتی افعالی است که ارتکاب آن جرم را محقق می‌کند. با نمایاندن زشتی افعال و پلیدی، جامعه از ارتکاب آن‌ها برحذر داشته می‌شود؛ لذا حقوق کیفری اسلام، گرامی‌داشت انسان و حفظ مقام و جایگاه والای انسان است. نویسنده با مبنا قراردادن ارزش ذاتی انسان‌ها، به دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی در احکام جزایی و کیفری پرداخته، نقطه‌های اشتراک و …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت: حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

  حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم نویسنده : علی مرادحیدری بررسی پاسخ به پدیده مجرمانه مستلزم شناخت واکنش‌ها و مطالعه عوامل مؤثر بر تعیین و اعمال واکنش است. بر این اساس مطالب کتاب طی چهارده درس به سه بخش تقسیم شده است: در بخش نخست (شناخت واکنش علیه جرم) فلسفه و اهداف واکنش، اصول حاکم و اقسام واکنش‌ها از حیث رابطه متقابل، موضوع و مجازات‌ها و …
ادامه مطلب

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی نویسندگان محمد اسحاقی  1  بهزاد شاهنده 2 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، 2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اسلامی دانشگاه تهران چکیده زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت:مبانی حقوق عمومی : با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی - موسی زاده، ابراهیم

مبانی حقوق عمومی : با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی خلاصه اثر تخصص فقاهت مبتنی بر آشنایی با موضوعات گسترده ای از جمله عقاید، منطق، تاریخ،رجال، درایة الحدیث، معانی و بیان و فلسفه است. هدف از تدوین کتاب آشنایی با کلیات اصول فقه آشنا کردن خوانندگان با مباحث و اصطلاحات فقهی و اصولی است. در این کتاب علاوه بر فقه سنتی، به مسائل روز توجه و در …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای