تازه های نشر انتشارات سمت - پایه های علم رجال - عزیزی،سیدمجتبی - مطیعی،میثم

پایه های علم رجال

خلاصه

علم رجال از شاخه های اصلی علوم حدیث و از نیازهای اساسی پژوهشگران اسلامی در مراجعه به احادیث است. عالمان شیعه در طول قرون متمادی به نگارش های متعددی در این باره دست زده اند؛ حجم انبوه کتاب های پژوهشی عالمان شیعه در اعصار مختلف نشان از اهمیت این علم در پژوهش های حدیثی دارد، اما در زبان فارسی، متن آموزشی متناسب برای دانشجویان و طلاب نوآموز در این علم وجود ندارد. «پایه های علم رجال» پاسخی به این نیاز است.

علامه شیخ عبدالهادی فضلی (1354ق-1433ق) از عالمان برجسته علوم مختلف اسلامی در دوران معاصر بود که در کنار پژوهش های برجسته در علوم اسلامی، بیش از 40 سال از عمر گرانب های خویش را به تدوین کتاب های درسی علوم اسلامی اختصاص داد. نظم در نگارش، توجه به اهداف آموزشی، ساده نویسی در عین بیان متقن و دقیق، تتبع فراوان و تخصص در پژوهش، تبحر در علوم اسلامی مختلف، توجه به جنبه های تاریخی هر علم در آموزش آن و نوآوری های بدیع که به زبان ساده بیان شده، نوشته های علامه فضلی را برجسته کرده است.

این نگاشته ها در دانشگاه های برجسته عرب زبان دنیا به عنوان متن درسی مبنای آموزش قرار گرفته است. در ترجمه کوشش شده است که بر محاسن این اثر آموزشی افزوده گردد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها