تازه های نشر انتشارات سمت : حقوق جزای اختصاصی اسلام - عابدین مؤمنی

حقوق جزای اختصاصی اسلام

از ویژگی های برجسته نظام کیفری اسلام، نمایاندن زشتی افعالی است که ارتکاب آن جرم را محقق می‌کند. با نمایاندن زشتی افعال و پلیدی، جامعه از ارتکاب آن‌ها برحذر داشته می‌شود؛ لذا حقوق کیفری اسلام، گرامی‌داشت انسان و حفظ مقام و جایگاه والای انسان است. نویسنده با مبنا قراردادن ارزش ذاتی انسان‌ها، به دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی در احکام جزایی و کیفری پرداخته، نقطه‌های اشتراک و اختلاف مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده است. مطالعه این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق و تدریس نویسنده است علاوه بر دانشجویان، به قضات و وکلا نیز توصیه می‌شود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها