نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع - نوبهار،رحیم - حسینی،سیدجعفر

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع دکتر رحیم نوبهار۱، دانشجو سیدجعفر حسینی۲ ۱- دانشکده حقوق-دانشگاه شهید بهشتی ، r-nobahar@sbu.ac.ir ۲- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات چکیده:   برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار …
ادامه مطلب

تحلیل جرم شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "مصوب سال 1392" - غلامی،حسین - نمروری،رحیم

تحلیل جرم شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "مصوب سال 1392" حسین غلامی۱، رحیم نمروری۲ ۱- دانشگاه علامه طباطبایی ، gholami۱۹۷۰@yahoo.com ۲- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارت متحده عربی) چکیده:    قاچاق کالا و ارز، به‌عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه‌های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت …
ادامه مطلب

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى - میرمدرس،سیدموسی

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى نوع مقاله: مقاله پژوهشیمفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى نویسنده سید موسی میرمدرس چکیده دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است. درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت - پایه های علم رجال - عزیزی،سیدمجتبی - مطیعی،میثم

پایه های علم رجال خلاصه علم رجال از شاخه های اصلی علوم حدیث و از نیازهای اساسی پژوهشگران اسلامی در مراجعه به احادیث است. عالمان شیعه در طول قرون متمادی به نگارش های متعددی در این باره دست زده اند؛ حجم انبوه کتاب های پژوهشی عالمان شیعه در اعصار مختلف نشان از اهمیت این علم در پژوهش های حدیثی دارد، اما در زبان فارسی، متن آموزشی متناسب برای دانشجویان و …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای