تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهر با تکیه بر آیات و روایات

نویسنده: قربان غفاری، علی؛ نویسنده مسئول: مطهری خواه، ذبیح الله؛ زمستان 1399 - شماره 44 ISC (‎23 صفحه - از 455 تا 477 ) چکیده: در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن‌ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن‌ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروری …
ادامه مطلب

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن   نویسنده مسئول: قاسمی، داود؛ نویسنده: کمری، کیومرث؛ چکیده: فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه …
ادامه مطلب

قاعده نیت و گستره آن

   قاعده نیت و گستره آن نویسنده علیرضا فرحناک  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران چکیده قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی‌رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده‌ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله‌ای است که می‌توان از آن برای اثبات قاعده …
ادامه مطلب

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات نویسندگان سیدحسین آل طاها  1 حسین آقایی جنت مکان 2 عارف بشیری 3 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،‌ ایران 2 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 3 مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و …
ادامه مطلب

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه نویسنده بی بی رحیمه ابراهیمی  استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری،‌ واحد خواهران مشهد چکیده یکی از مسائل پرچالش حوزه‌ی فقه و حقوق خانواده،‌ مسأله‌ی فرزندآوری و حق مطالبه‌ی آن برای زوجین است. مسأله­ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته‌است؛ در مقابل، به‌صراحت در کتاب­های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می‌شود. عدم بررسی استدلالی مسأله …
ادامه مطلب

ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) نویسندگان عباداله رستمی چلکاسری  1  محمدرضا سرگزی 2  نوشین فرهانی روحانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان اصل مقاله
ادامه مطلب

چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی حسن پوربافرانی  1 اصغر احمدی 2 جواد پولادی 2   1 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد …
ادامه مطلب

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی نویسندگان سهیلا رستمی 1  وریا حفیدی  2  فرزاد پارسا  3  زهرا احمدی 4 1 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان 2 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان 3 دانشیار گروه حقوق شافعی دانشگاه کردستان 4 دانش‌آموخته فقه شافعی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان چکیده از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای