بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی نویسندگان مهدی الله یاری 1  عصمت السادات طباطبایی لطفی  2 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران؛ 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایران چکیده مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت : حقوق جزای اختصاصی اسلام - عابدین مؤمنی

حقوق جزای اختصاصی اسلام از ویژگی های برجسته نظام کیفری اسلام، نمایاندن زشتی افعالی است که ارتکاب آن جرم را محقق می‌کند. با نمایاندن زشتی افعال و پلیدی، جامعه از ارتکاب آن‌ها برحذر داشته می‌شود؛ لذا حقوق کیفری اسلام، گرامی‌داشت انسان و حفظ مقام و جایگاه والای انسان است. نویسنده با مبنا قراردادن ارزش ذاتی انسان‌ها، به دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی در احکام جزایی و کیفری پرداخته، نقطه‌های اشتراک و …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت: حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

  حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم نویسنده : علی مرادحیدری بررسی پاسخ به پدیده مجرمانه مستلزم شناخت واکنش‌ها و مطالعه عوامل مؤثر بر تعیین و اعمال واکنش است. بر این اساس مطالب کتاب طی چهارده درس به سه بخش تقسیم شده است: در بخش نخست (شناخت واکنش علیه جرم) فلسفه و اهداف واکنش، اصول حاکم و اقسام واکنش‌ها از حیث رابطه متقابل، موضوع و مجازات‌ها و …
ادامه مطلب

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی نویسندگان محمد اسحاقی  1  بهزاد شاهنده 2 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، 2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اسلامی دانشگاه تهران چکیده زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل …
ادامه مطلب

برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره سازمان سمت

برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره سازمان سمت به گزارش روابط عمومی «سمت»، با تداوم بیماری کووید ۱۹ و با هدف عرضه مستقیم کتابهای درسی دانشگاهی «سمت» و به دنبال برپایی اولین نمایشگاه ملی مجازی که با استقبال خوب مخاطبان دانشگاهی مواجه شد، سازمان «سمت» اقدام به برپایی دومین نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره خود نمود. در این نمایشگاه، مخاطبان قادر خواهند بود آثار چاپی و الکترونیکی منتشره سازمان …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت:مبانی حقوق عمومی : با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی - موسی زاده، ابراهیم

مبانی حقوق عمومی : با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی خلاصه اثر تخصص فقاهت مبتنی بر آشنایی با موضوعات گسترده ای از جمله عقاید، منطق، تاریخ،رجال، درایة الحدیث، معانی و بیان و فلسفه است. هدف از تدوین کتاب آشنایی با کلیات اصول فقه آشنا کردن خوانندگان با مباحث و اصطلاحات فقهی و اصولی است. در این کتاب علاوه بر فقه سنتی، به مسائل روز توجه و در …
ادامه مطلب

تاز ه های نشر انتشارات سمت: آشنایی با کلیات اصول فقه - رضوان طلب، محمدرضا

آشنایی با کلیات اصول فقه تخصص فقاهت مبتنی بر آشنایی با موضوعات گسترده ای از جمله عقاید، منطق، تاریخ،رجال، درایة الحدیث، معانی و بیان و فلسفه است. هدف از تدوین کتاب آشنایی با کلیات اصول فقه آشنا کردن خوانندگان با مباحث و اصطلاحات فقهی و اصولی است. در این کتاب علاوه بر فقه سنتی، به مسائل روز توجه و در آن فقه مدرن، فقه پویا و فقه سیاسی تبیین شده …
ادامه مطلب

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران دکتر علی اکبر فرحزادی۱، آقای سید رسول میرنژاد۲ ۱- دانشگاه علوم قضایی ، aliakbar.farahzadi@yahoo.com ۲- دانشگاه علوم قضایی چکیده:   (۳۵۹ مشاهده) چکیده اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می­شود. بر طبق این اصل که هم در فقه وهم در حقوق ایران(البته به صورت غیر مستقیم) پیش بینی شده، دادگاه  حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای