مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی  نویسنده: مرادزاده، احسان؛ نقیبی، سید ابوالقاسم؛ نویسنده مسئول: گلی شیردار، محمدحسن؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎24 صفحه - از 195 تا 218 ) چکیده: فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار …
ادامه مطلب

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر    نویسنده: عزیزاللهی، محمد مهدی؛ صادقیان ندوشن، مهرداد؛ نویسنده مسئول: عبادزاده، حجت؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎25 صفحه - از 59 تا 83 )   چکیده: مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. …
ادامه مطلب

الحرّ العامليّ وکتابه (وسائل الشیعة) تعریف وخصائص

  الحرّ العامليّ وکتابه (وسائل الشیعة) تعریف وخصائص نویسنده: دهینی، الشیخ محمد عباس؛ الإجتهاد و التجدید شتاء 1441 - العدد 53 ISC (‎36 صفحه - از 343 تا 378 ) خلاصه ماشینی: «من جملة ما حُكي من قوّة نفس صاحب الترجمة عليه الرحمة أنّه ذهب في بعض زمن إمامته بإصفهان إلى عالي مجلس سلطان ذلك الزمان، الشاه سليمان الصفويّ الموسويّ أنار الله برهانه، فدخل على تلك الحضرة المجلَّلة من قبل أن يتحصّل له رخصة في …
ادامه مطلب

ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص

نویسنده: مهاجر میلانی، امیر؛ پژوهش های فقه و حقوق اسلامی زمستان 1399 - شماره 62 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎28 صفحه - از 155 تا 182 ) ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص چکیده: پژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی می‌کند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی می‌دانند. دیدگاه پیش‌گفته …
ادامه مطلب

بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه

نویسنده مسئول: الشریف، محمد مهدی؛ نویسنده: صادقی، سید مجید؛ صادقی، وحید؛ پژوهش های فقه و حقوق اسلامی زمستان 1399 - شماره 62 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎23 صفحه - از 27 تا 49 ) بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه چکیده: ارث یکی از مهم‌ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به‌واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی‌دارد. قانون‌گذار …
ادامه مطلب

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت نویسنده مسئول: هاشمی، سید حسین؛ نویسنده: بخرد، مصطفی؛   چکیده: تغلیظ دیه که پرداخت دیه‌ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه‌های حرام یا در محدوده حرم اخذ می‌شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به …
ادامه مطلب

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی نویسنده مسئول: صادق پور، محمد جعفر؛ نویسنده: مهدوی پور، اعظم؛ کردعلیوند، روح الدین؛ چکیده: متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می‌رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما …
ادامه مطلب

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله نویسنده مسئول: اسدی، محمد؛ نویسنده: راغبی، محمدعلی؛ چکیده: مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی‌عنه می‌باشد و غرر …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای